Skip to Content

Financial Audit & Planning

 

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ  
1 ಶ್ರೀ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಸಿ. ಜಯಕುಮಾರಿ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಾ ಸಿ.ಮುನಿರಾಜು ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎನ್.ರಾಮ್ ಸದಸ್ಯರು
7 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

ಶ್ರೀ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿನಬ್ಬೆ ಕ್ಷೇತ್ರ,ತಿರುವರಂಗ ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಅಂಚೆ,ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಸಿ. ಜಯಕುಮಾರಿ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು,ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ,ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ,ನಡವತ್ತಿ ಅಂಚೆ,ಮಾರ್ಗ ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು,ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರ,ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ,ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು,ತೂಬಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ,ಗಂಗಾನಿಲಯ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ,ಗಂಗಾಧರಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಫುರ ಟೌನ್-561203,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಫುರ ತಾಲ್ಲೂಕು.  
ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಾ ಸಿ.ಮುನಿರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು,ಬಿಜ್ಜವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ,ದೊಡ್ಡಸಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ,ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎನ್.ರಾಮ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು,ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ,ನಂ.65/62, ಮಾರುತಿನಗರ,ವಾಜರಹಳ್ಳಿ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು


No. of Visitors : 404
Last Updated on : 16/03/13