Skip to Content

General Standing

 

                          

ಕ್ರ.ಸಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ  
1 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪನ ಟಿ.ಆನಂದ್ ಸದಸ್ಯರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಗೋಪಾಲ್ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಜಣ್ಣ ಸದಸ್ಯರು
7 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ , ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಜಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ,ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ,ಕೋನಘಟ್ಟ ಅಂಚೆ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪನ ಟಿ.ಆನಂದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹುಸ್ಸಕಹುಸ್ಕೂರು, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ  ಅಂಚೆ, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಸೋಂಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಗೋಪಾಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸೋಂಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಮಾರ್ಗ ನಂದಗುಡಿ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಶ್ರೀ ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ನಂ.1535. 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಅಂಚೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.

 No. of Visitors : 404
Last Updated on : 16/03/13